Ik heb een pand

Door: Admin

Heeft u een pand dat u weer goed op de kaart wilt zetten? Mail dan naar info@sparespace.org. SpareSpace zorgt voor een aantal nieuwe ondernemers die hun winkelconcept gaan uitproberen en daarmee reuring in uw pand brengen. SpareSpace regelt de contacten, de contracten, de gebruiksvergoeding en de publiciteit. In het noorden hebben we op deze manier al meerdere panden weer verhuurd, zoals in Franeker, Harlingen, St Annaparochie en Oosterwolde. Bij verhuur zijn we binnen een maand weer vertrokken. Het eerste half jaar betalen we slechts de gebuikskosten van gas, water en electra, het tweede halfjaar starten we met betalen en daarna kunnen de ondernemers zelf bepalen of ze het pand gezamenlijk, eventueel via SpareSpace, of alleen gaan huren. De starters die een plek krijgen binnen SpareSpace groeien dus met onze hulp door naar wellicht de huurders van uw pand.

My Up Button
My Down Button
ik heb een pand ik zoek een ruimte